dr inż. Jacek Słoma

Dyscypliny KBN: Inżynieria Materiałowa
Stopień naukowy: doktor inżynier

Zainteresowania naukowe: inżynieria materiałowa (metale i ich stopy, materiały inteligentne, biomateriały, materiały pochodzenia biologicznego), inżynieria powierzchni (inżynieria powierzchni metali i stopów, ochrona przed korozją, poprawa odporności na zużycie przez tarcie), inżynieria produkcji (przemysłowe procesy technologiczne)

Stanowisko i miejsce pracy
adiunkt, Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |